7 sierpnia 2011 r. Dziewiętnasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: 1 Krl 19,9a.11–13 Bóg objawia się Eliaszowi
Psalm responsoryjny: Ps 85,9ab–10.11–12.13–14
Drugie czytanie: Rz 9,1–5 Izrael jest ludem Bożym
Śpiew przed Ewangelią: Ps 130,5
Ewangelia: Mt 14,22–33 Jezus chodzi po jeziorze

Wszystkim parafianom, solenizantom i gościom życzę przyjemnego wypoczynku niedzielnego i opieki Bożej na nowy rozpoczynający się tydzień.

31 lipca 2011 r. Osiemnasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: Iz 55,1–3a Pokarm dla biednych
Psalm responsoryjny: Ps 145,8–9.15–16.17–18
Drugie czytanie: Rz 8,35.37–39 Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga
Śpiew przed Ewangelią: Mt 4,4b
Ewangelia: Mt 14,13–21 Cudowne rozmnożenie chleba

Wszystkim parafianom, solenizantom i gościom życzę przyjemnego wypoczynku niedzielnego i opieki Bożej na nowy rozpoczynający się tydzień.

PARAFIANIE U JASNOGÓRSKIEJ PANI

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jedziemy do Ciebie Matko,
jedziemy z dalekich stron.
Niesiemy Ci swoje serca
jak skołatany dzwon.

Jedziemy na Jasną Górę,
gdzie tron Twój w słońcu lśni.
Jedziemy Ci opowiedzieć
swe nieraz ciężkie dni.

Z obrazu cudownego
zdroje swej łaski zlej,
abyśmy wrócili do domu,
jak dziecię od Matki swej.

W dniu 27 lipca 2011 roku o godz. 4.30 z naszej  parafii wyruszyła 49-osobowa  pielgrzymka dzieci , ich rodzin oraz innych parafian na Jasną Górę. Miała ona wyjątkowy charakter, ponieważ wzięły w niej udział dzieci, które dziękowały Panu Bogu za łaskę pierwszego przyjęcia Jezusa Chrystusa w Komunii świętej. Continue reading PARAFIANIE U JASNOGÓRSKIEJ PANI

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW

Niedziela 24 lipca 2011 roku. W przeddzień wspomnienia św. Krzysztofa-patrona kierowców  w  naszej parafialnej świątyni ks. proboszcz mgr Józef Rainer i ks. Zbigniew Zarzeczny odprawili uroczystą Mszę św. w intencji  kierujących pojazdami. W czasie tej Eucharystii kierujący i pasażerowie wypraszali łaski u Pana Boga przez pośrednictwo św.Krzysztofa. Po Mszy św. księża poświęcili pojazdy zgromadzone wokół kościoła. 

 

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen.

24 lipca 2011 r. Siedemnasta Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie: 1 Krl 3,5.7–12 Modlitwa Salomona o mądrość
Psalm responsoryjny: Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129–130
Drugie czytanie: Rz 8,28–30 Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna
Ewangelia: Mt 13,44-52 Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Wszystkim parafianom i gościom życzę przyjemnego wypoczynku niedzielnego i opieki Bożej na nowy rozpoczynający się tydzień.

PIERWSZY PEŁNY UDZIAŁ W EUCHARYSTII

„Już gościsz Jezu w sercu mym
Dzień ten jest szczęścia mego dniem”…

8 maja 2011 roku o godz. 9.00  w naszej pięknie udekorowanej świątyni licznie zgromadzili się parafianie i goście. Był to dzień szczególny.dsc_6323 Oto bowiem 24-osobowa grupa dzieci  klas drugich  po raz pierwszy w pełni uczestniczyła  w Eucharystii przyjmując do swoich małych serc  Pana Jezusa ukrytego w białej Hostii.

Do tego ważnego wydarzenia przygotowywał je  z wielkim zaangażowaniem nasz Ksiądz Proboszcz  Józef Rainer. Przygotowania trwały wiele miesięcy. Dzieci  uczestniczyły także w niedzielnych Mszach świętych, podczas których zostały poświęcone różańce, medaliki i książeczki do nabożeństwa.

Continue reading PIERWSZY PEŁNY UDZIAŁ W EUCHARYSTII