Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu Świętego

W naszym kościele Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 1100. Rodzice zgłaszający swe dziecko do Sakramentu Chrztu Świętego przychodzą do kancelarii naszej Parafii z następującymi dokumentami:

– dane personalne chrzestnych i zaświadczenia, że mogą pełnić funkcje rodziców chrzestnych (zaświadczenie takie wystawia duszpasterz parafii, do której przynależą)

– jeśli dziecko nie jest członkiem naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii do której przynależy

Przed Chrztem zarówno rodzice (o ile nie mają przeszkód kanonicznych) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi św.

Pierwsza Komunia Św.

Do sakramentu Pierwszej Komunii Św. przystępują uczniowie klas drugich szkoły podstawowej po wcześniejszym uczesnictwie w kursie przygotowawczym. Uroczystość odbywa się w pierszej połowie maja.

Małżeństwo

W czasie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni:

– na trzy miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sporządzenia Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych i rozpoczęcia głoszenia zapowiedzi przedślubnych. Narzeczeni powinni mieć ze sobą: dowody osobiste, świadectwa Chrztu Świętego z adnotacją „do ślubu kościelnego” i zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowaniu;

– zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego – właściwego ze względu na miejsce zameldowania jednej ze stron – w celu otrzymania „zaświadczenia konkordatowego” w 3 egzemplarzach;

– uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim (10 konferencji i trzy indywidualne spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej).

W przypadku narzeczonych niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) należy dostarczyć pozwolenie z sądu i zgodę rodziców lub prawowitych opiekunów.

Na kilka dni przed ślubem sporządzany jest w kancelarii parafialnej akt ślubu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *