Ks. mgr Dariusz Chowaniec 
Ks. mgr Józef Rainer 

6 lipca 2010 roku, decyzją biskupa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza nowym proboszczem został ks. Józef Rainer, były wicedziekan dekanatu staszowskiego i proboszcz z Niemirowa.

Ks Tomasz Raczkowski
ks. Tomasz Raczkowski 

Urodzony 2 lutego 1951 r. Wyświęcony 5 czerwca 1976 r. Magister teologii. 25 września 1984r. otrzymał nominacje na proboszcza Parafii Potok Stany. Godności: kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej. Funkcje: kapelan b. żołnierzy AK i organizacji zbrojnych Obszaru Wschodniej Polski. Od 2001 do 2010 r. proboszcz Parafii w Wilkołazie.

Ks kanonik Franciszek Hojnowski ks. Franciszek Hojnowski 

Urodzony 6 lipca 1935 r. w Jadownikach, parafia Brzesko-Okocim (d.ta.). Wyświęcony 16 sierpnia 1959 r. Magister teologii. Proboszcz parafi Potok Stany od 1987 r. Godności: Kanonik honorowy Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli.

Ks Bogdan Kudelski ks. Bogdan Kudelski 

urodzony 29 lipca 1965. Wyświęcony 18 maja 1991 r. Magister teologii. Godności: kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej. Funkcje: ojciec duchowny kapłanów dek. Urzędów, wicedziekan dekanatu urzędowski. Od 2006 Proboszcz Parafii Świeciechów

Ks Wacław Hapak ks. Wacław Hapak 

Urodzony 12 września 1968 r. w Janowie Lubelskim, parafia Potok Stany. Wyświęcony 15 maja 1993 r. Magister teologii.

Ks Zbigniew Zarzeczny ks. Zbigniew Zarzeczny 

Urodzony 9 stycznia 1981 r., parafia Potok Stany. Wyświęcony 7 czerwca 2008 r. Magister teologii. Wikariusz Parafii Trawniki (Archidiecezja Lubelska)