1991
Na wiosnę praca wokół kościoła. Trawniki- sadzenie botaniki. Upiększanie otoczenia kościoła.

Zamówiono konfesjonał w Kopkach.

12. 05.1991r. – Pierwsza Komunia Święta 33 dzieci. Z tej okazji rodzice dzieci ufundowali dywan na  ołtarz główny.
18. 05.1991r. – W Katedrze Lubelskiej o godzinie 10: 00 w świecenia kapłańskie otrzymał diakon Bogdan Kudelski.
Mszę prymicyjną odprawił 26 maja w uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Piękna – pierwsza w młodej parafii uroczystość.
Podobną uroczystość obchodziliśmy 2 czerwca ks. Włodzimierza Machulska – franciszkanina, który tu ma liczną rodzinę.
W czerwcu Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski
10.06.1991r.-  poświęceni tablic wotywnych ku czci pomordowanych przez Niemców i „utrwalaczy” władzy ludowej dokonał ks. Franciszek Hojnowski proboszcz naszej parafii.

1992
W Wielkim Poście rekolekcje prowadził ks. Jan Kowalski- pallotyn z lublina i siostra Elżbieta Śmietanka z Białegostoku.
09.09.1992r –  rozpoczęto prace w kościele. Ścianę ołtarzową wykonali Jen i Aneu z Armenii.

Obrazy malował Stefan – również Armeńczyk. Roboty w kościele, bez kilku detali  ukończono 16 października. Pan Stefan podjął się malowania jeszcze namalowania szopki.
Obraz Matki Bożej Wniebowzięcia do głównego ołtarza ufundowała Julia Baran  zamieszkała a Chicago.

Malował ten obraz ks. Młyńczak – pallotyn z Otwocka.

1993
Od stycznia do Wielkanocy wykonano boazerię w całym kościele łącznie z chórem i szafą w zakrystii. Dobrzy fachowcy.
15.08 1993r. –  zrobiono witraż, okno nad głównym wejściem. To piękne dzieło jest sprawą Agnieszki Parys i Janusza Kawki z Lublina. Natomiast jeden z trzech witraży przy prezbiterium założył Janusz Kawka na pierwsyego listopada.
10.05.1993r. – odbyło się Bierzmowanie grupy ponad 100 młodych ludzi. Sakramentu Bierzmowania udzielił  Ks. bp. Marian Zimałek.
15.05.1993r – Święcenia Kapłańskie w Katedrze sandomierskiej. W śród wielu nasz diakon Wacław Hapak.
23.05.1993r – ks. Wacław Hapak odprawił prymicyjna Mszę Świętą. Piękna to uroczystość.

W czerwcu naszych rodzinach spędzały wakacje dzieci z Mińska.
30.08.1993r.- spotkanie młodzieży z całej diecezji sandomierskiej na Św. Krzyżu.
05.09.1993r. – dożynki dekanalne w Modliborzycach. Brzydka pogoda. W uroczystości uczestniczył bp. Marian Zimałek.

19.09.1993r. – dzień hańby Polaków po wyborach „komuny” do Sejmu i Senatu.

1994
15.05.1994r. – I Komunia Święta.

15.08.1994r. – Dożynki parafialne świętowaliśmy razem z odpustem parafialnym. Wieniec to piękny kosz owoców. Grała orkiestra pod batutą majora Jana Szabata. Na koniec częstowanie ciastem wszystkich przed kościołem. Dożynki przygotowali mieszkańcy Powielarni.

1995
08.01.1995r. –  w naszym kościele orkiestra z Polichny pod batutą majora Jana Szabata z Kol. Stany cz. III. wykonała kolędy.
W miesiącach wiosennych zostały zamówione 22 ławki do kościoła. Wykonawca- stolarz z Modliborzyc Ryszard Gąsiorowski.
31 – 2.04.1995r. –  odbyły się Rekolekcje Wielkanocne, prowadził je ks. Marek Romańczyk- sercanin z Leszczyńskiego w Lublinie.

W Wielkanoc po Rezurekcji zmarł nagle major Jan szabat-dyrygent orkiestry. Pogrzeb był ubogacony orkiestrami z Łodzi. Tam pracował, pochowany w Potoku Wielkim.
14.05.1995r. – I Komunia Święta – 31 dzieci . Rodzice jako wotum zakupili chodnik przez cały kościół, po którym chodzą orszaki weselne.
W tym roku wszedł na ekrany film „Faustyna”. Dzieci, młodzież i starsi jeździliśmy do Lublina i w Kinie Domu Nauczyciela oglądaliśmy ten film. Były łzy.
22.05.1995r. – Ojciec Święty nawiedził Polskę przygraniczną: Skoczów, Bielsko, Żywiec.
15.08.1995r. – Odpust ku czci Patronki kościoła W.N.M.P. razem z dożynkami. Uroczystość ubogacała orkiestra z Polichna. W tym roku urządza Dąbrowica. „Pod kościele” jadło – wszelkiego rodzaju ciasta, którego znowu brakuje. To dobrze świadczy.
Z końcem września został pomalowany wewnątrz kościół. Malowali: Czesław Zioło, Wojciech Rudnicki, Jan Zioło, Franciszek Zioło. Rusztowanie wykonali: Marek Piotrowski i zespół.
Od 14 Października gościliśmy w Polsce Figurę Matki Bożej Fatimskiej. Rekolekcje adwentowe od 17 grudnia głosił ks. Dariusz Salomon- absolwent KUL- doktorant.
Pasterkę odprawiono o godz. 22:00, a o północy Ojciec Święty z Watykanu za pośrednictwem telewizji.
W tym roku :ochrzczonych – 30, zmarłych – 29, ślubów – 8

Panna mloda

1996
Wydarzeniem roku jest pielgrzymka cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej. Nasz rejon przyjął figurę 28 – 29 lutego w Janowie Lubelskim.
Rekolekcje głosił ks. Zbigniew Mrowiec z Lublina w dniach 23 – 25 marca. Wielkanoc przypadła 7 kwietnia.
11.04.1996r. – Sakramentu Bierzmowanie 125 osobom udzielił ks. bp. Edward Frankowski.
Na przełomie zimy i wiosny w piwnicy wypłynęła woda. Ponad 1 m. Pompowanie jeszcze bardziej zwiększyło przybór wody.
W intencji własnej, jako dar dla kościoła podarowany został obraz „Ostatnia wieczerza”. Fundatorami są Helena i Jan Ziołowie z Dąbrowicy. Obraz malowała młoda artystka Dorota Kapusta ze Ździechowic. Obraz ten został umieszczony na ścianie bocznej po prawej stronie ołtarza głównego.

Ostatnia Wieczerza

W maju nabożeństwa ku czci Matki Bożej odprawiane o 17:00. Pilnie uczęszcza spora grupa, szczególnie dzieci.
05.05.1996.r. – sprawowana była Msza Święta – dziękczynna za 50 lat służby Bogu w zakonie św. Jadwigi. „Jadwiżanki” sióstr Eligii i Leokadii Zagulanek. Pełny kościół ludzi o godz. 11:00.

Siostry

Siostry

O godz. 11-12 maja Msza Święta za śp. Ks. Franciszka Gzika, zamordowanego przez UB w Raciborzu. Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP – Lecha Wałęsę. Medal z legitymacją znajduje się w archiwum parafialnym.
19.05.1996r. I Komunia Święta – 48 dzieci.
26.05.1996r. – Matki Kościoła. Gościliśmy księży Galków Piotra i Adama. Okazją było 25-lecia kapłaństwa ks. Adama. Około 20 księży koncelebrowało Mszę św. Przemówił Piotr -brat.
Byli goście z Ukrainy.
06.06.1996r. – Boże Ciało. Procesja jak zwykle dobrze przygotowana. Ołtarze: 1. przy posesji p. Rapy. 2. przy posesji p. Paprockiego. 3. przy posesji p. Jana Krzeszowskiego. 4. przy kościele.
08.06.1996r. – pielgrzymka do Częstochowy.
25-29.06.1996r. – ks. Proboszcz na rekolekcjach w Sandomierzu – w Seminarium.
W sierpniu Polska pielgrzymuje na Jasną Górę. Z grupą Janowską idą nasi młodzi.
15.08.1996r. – dożynki i odpust. Całość uroczystości organizują mieszkańcy Dąbrówki. Liturgię sprawował ks. Franciszek Grela – proboszcz z Brzezin. Pogoda słuszna, nikt nie ucierpiał – ciasto nie zmokło. Mnóstwo ludzi i kramarzy. Jeden z najlepszych odpustów w okolicy.
26.08.1996r. – autokar ludzi pielgrzymował do Częstochowy.
Cały samochód młodzieży uczestniczył w uroczystościach Podwyższenia Krzyża św. na Świętym Krzyżu.
Rok szkolny 96/97 rozpoczął się 2 września. Msza św. o godz.8:00.
Otrzymaliśmy rzeźbę – figurę Matki Bożej. Jest ona dziełem znanej już artystki Doroty Pikułowej, żony Wacława z Potoka Stanów.

08.09.1996r. – dożynki w Janowie Lubelskim.
Rozprowadzamy cegiełki na pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stanie na dziedzińcu Kurii Biskupiej w Lublinie.

Kardynał Stefan Wyszyński

Zbieramy podpisy- protest przeciw ustawie liberalizującej ustawę o zabijaniu poczętych dzieci. Problem i w tym roku szkolnym, do szkoły poszło 20.000 dzieci mniej niż w ubiegłym 1995r.
24.09.1996r. – odbył się pogrzeb ks. Jana Matyska – proboszcza Potoka Wielkiego. Spoczął w Godziszowie.
18 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II.
Ojciec Święty w szpitalu.
Pan Jerzy Pietrzyk ufundował pakamerę na śmieci na cmentarzu.
10.11.1996r. – śpiewaliśmy Tedeum za 50 lat kapłaństwa Ojca św.
W niedzielę adwentowe konferencje przedmałżeńskie.
Rekolekcje adwentowe głosił ks. Ryszard Krupa – dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II dla studentów wschodu.

1997
Radośnie rozpoczął się Nowy Rok. Zapowiedź odwiedzin Polski przez Ojca św. w dniach 31 maja – 11 czerwca.
08.02.1997r. – rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popieuszki w kościele św. Stanisława Kostki w Warszwawie.
Rekolekcje Wielkopostne głosił ks. Ryszard krupa, spowiedź w dniach 9 – 11 marzec. W czasie spowiedzi panował wzorowy porządek.
16.03.1997r. – odbył się pogrzeb płk. Romana Dumy, jednego z dowódców  NSZ.
11.05.1997r. – I Komunia św. – 28 dzieci.
14.05.1997r. – dzieci pierwszokomunijne odbyły pielgrzymkę do Częstochowy.
18.05.1997r. – Prymicja ks. Dariusza Szymanowskiego w Potoku Wielkim.
Ojciec św. w Polsce. Dwa autokary wyruszyły do Krakowa 6 czerwca o godz. 23:00 – 150 osób.
Początek lipca proboszcz na rekolekcjach w Sandomierzu.
Polskę zachodnia nawiedziła powódź. Modlimy się za powodzian, zbieramy dary na pomoc.
15.08.1997r. – odpust i dożynki zorganizowali mieszkańcy I i II Koloni. Liturgię sprawował ks. Boguś Kudelski, kazanie ks. Wacław Hapak.
Cały autokar pielgrzymuje na Święty Krzyż.
Zmarła matka Teresa z Kalkuty. Pogrzeb 13 września.

Matka Teresa

Delegacja w dzień uczestniczyła w pielgrzymce na Jasną Górę 28-28 września. Pamiątką tej pielgrzymki jest dar w postaci Mszału.
W dniach 25 -26 października odbyła się wycieczka do Lichenia.
11 listopada – święto Niepodległości. Z wyjątkiem kościoła, święto mało „uważane” i pamiętane.
Zakopane ofiarowało ojcu św. choinkę 32 metry wysoką.
Spowiedź i rekolekcje przed Bożym Narodzeniem.20 i 21 grudnia.
W tym roku: ochrzczonych – 19, ślubów – 13, pogrzebów – 24.
W każdą sobotę, kolejne wioski przygotowują kościół do niedzielnych Mszy św.

Sprzatanie

1998
Do połowy stycznia czas kolędy.
Grupa młodzieży przedstawiała jasełka w kościele o godz. 11:00.
25.01.1998r. – Ojciec św. na Kubie. Transmisja z Hawany. Wszyscy się interesujemy pobytem Ojca św. w tym „raju” komunistycznym.
27-30.03.1998r. –  Rekolekcje wielkopostne  głosił ks. Adam Nafalski – proboszcz z Branwi.
17.05.1998r. – I komunia św.- 33 dzieci o godzinie 8:00.
21.05.1998r. – odbyła się pielgrzymka do Częstochowy.
Biały tydzień o godz.17:00 razem z „majówką”.
Dzieci I Komunii św. złożyła dar w postaci pieniędzy, za który zrobiono witraż.
Zakończenie roku szkolnego 19 czerwca o godz. 8:00. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
02.08.1998r. – wyruszyła pielgrzymka z Janowa Lubelskiego do Częstochowy.
Otrzymaliśmy pierwszą wiadomości o fundacji Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.
26.07.1998r. – Zgromadziliśmy się o godz. 11:00 przy kaplicy św. Jana Chrzciciela nad wodą. Odnowiona przebudowana. Refundatorem jest p. Józef Skrzypek. Rodak Potoka Stanów, obecnie mieszkający w Chigago.

Witraż – dar dzieci I Komuni św. 1998r.

Witraz Zwiastowanie

15.08.1998r. – odpust, dożynki organizują mieszkańcy Kol. Stany cz. III.- ufundowali tez witraż. Celebransem i kaznodzieją był ks. Eugeniusz Ziajko – proboszcz Huty Józefów.
Nadto byli Księża:
ks. Stanisław Piaseecki- proboszcz Potok Wielki.
ks. Bogdan Wójtowicz – wikary Potok Wielki.
ks. Waldemar Miskiewicz
ks. Tadeusz Prejs
ks. Zygmunt Grabiec – Rzeczyca Z
ks. Mieczysław Suris- Dąbrowa
ks. Tadeusz Krawczyk – Węglin
ks. Eugeniusz Kozłowski
ks. Wacław Hapak
ks. Krzysztof Woźniak – Brzeziny
20. 08.1998r. – pielgrzymka do Częstochowy.
03.10.1998r. – J. EKSC. Ks. Bp. Edward Frankowski udzielił sakramentu Bierzmowania ponad 100 młodym osobom.
16.10.1998r. – Radość całej Polski z dwudziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Obiega wiadomość że Ojciec święty na pewno będzie w Sandomierzu 1999 roku.

Witraż dużych okien południowych są wykonywane ciągle przez Janusza Kawkę z Lublina, syna pani gospodyni Genowefy Kawkowej.
Rekolekcje przed Bożym Narodzeniem głosi ks. Bogdan Piekut z Radomyśla. 12 grudnia spowiedź św. Pasterka o godz. 22:00, o północy z Watykanu. Ostatni dzień roku wypadł w Czwartek – nabożeństwo przebłagalne i dziękczynne o godz. 16:00, o godz. 24:00 biły dzwony.
W tym roku : ochrzczonych – 34, śluby – 10, pogrzebów – 29.
1999
04.01.1999r. – rozpoczęto kolędę „za łąką”. Tu się chodzi dobrze, podobnie w całej parafii.
17.01.1999r. – młodzież szkolna przedstawiała jasełka w kościele o godz. 12:00, są to uczniowie szkoły podstawowej z Dąbrowicy prowadzeni przez p. Bernadetę Górską.
W tych dniach Ojciec przebywał w Meksyku.
17.02.1999r. – wypadła Środa popielcowa. Rekolekcje Wielkopostne 8 – 10 marca głosił ks. Eugeniusz Ziajko, proboszcz z Huty Józefów.
Trwają prace nad witrażem dla Potoka Stanów i Dąbrowicy.
W kwietniu zaczęliśmy zapisy chętnych na spotkanie z Ojcem św. w Sandomierzu. Pierwsza wpłata na rzecz organizacji pobytu Ojca św. w naszej diecezji.
W piwnicach dokuczliwa jest woda.
09.05.1999r. – zmarł Eugeniusz Kawka, mąż pani gospodyni.
16.05.1999r. – I Komunia św. o godz. 8:00. przystąpiło do niej 36 dzieci.
Przed spotkaniem z Ojcem Św. Rośnie temperatura oczekiwania. Jedziemy pociągiem z Rzeczycy Ziemiańskiej. Cena biletu 10 zł. Ojciec św. przebywał w Sandomierzu 12 czerwca. Około 5000,000 ludzi prażyło się w ogromnym upale. W naszym kościele, na pamiątkę pobytu Ojca św. w Sandomierzu zrobiliśmy witraż przedstawiający Ojca św.

Jan Pawel II

04.07.1999r. – przypadło 40 – lecie remizy OSP w Dąbrowicy. Nadanie i poświęcenie sztandaru. Na uroczystościach razem z proboszczem był ks. Piasecki z Potoka Wielkiego.
15.08.1999r. – odpust i dożynki organizują mieszkańcy Potoka Stanów.

Dozynki Potok Stany

Przemarsz od wody. Ładna pogoda. Przemówienie wójta – Jerzego Pietrzyka. Liturgię sprawował ks. Piasecki, kazanie głosił Dziekan Józef Brzozowski. Należy się wdzięczność naszemu chórowi z panią Wiesławą Buczek na czele za ożywienie naszego kościoła.
07.11.1999r. – gościliśmy przedstawicieli WSD z Sandomierza. Celem jest przybliżenie życia kleryków społeczeństwu i vice versa, społeczeństwa klerykom.
14.11.1999r. – odbyło sie nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Sulisławickiej.
21.11.1999r. – początek roku Jubileuszowego 2000.
Uroczystość Chrystusa Króla. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia prowadził wikary z Potoka Wielkiego ks. Piotr Kowal. Rok 1999 zakończyliśmy nabożeństwem o godz. 16:00. Przybyło bardzo dużo ludzi.