Lata: 1983-1990

Historia Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku Stanach

Lata: 1983-1990

1983
30.12.1983r.Nominacja ks. Tomasza Raczkowskiego wikariusza parafii Zaklików (pochodzącego rodem z Chodla).

tomaszraczkowski

Ks. wikary został przydzielony do budowy kościoła w Potoku Stany przez ks. bp Bolesława Pylaka.

1984
03.01.1984r. – Zamieszkanie ks. budowniczego w Potoku Stanach w domu Państwa Wojciechowskich.
07.01.1984r. – Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej – poznawanie parafian.
02.1984r.- Spotkanie w salce katechetycznej u państwa Kulaszów z osobami zainteresowanymi budową kościoła i powołanie pierwszej Rady Duszpasterskiej.
07.03.1984r. – Pozwolenie polityczne na budowę kościoła wydane przez Pana Wojewodę Tarnobrzeskiego i rozpoczęcie załatwiania spraw formalnych.
10.05.1984r.- Zakup notarialny działki pod budowę kościoła i otrzymanie pozwolenia na zgromadzenia.
11 – 19.05. 84r. – Budowa kaplicy drewnianej zakupionej z Węglina.

17.05.1984r. – Utworzenie przez Ks. Biskupa Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Potoku Stanach i nominacja Ks. Tomasza na rektora.
20.05.1984r. – V Niedziela Wielkanocna – pierwsza Msza Święta w kaplicy.
27.05.1984r. – Po Mszy Świętej o godz. 8:30 uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczęto przechowywanie Eucharystii w kaplicy. W czasie Mszy Świętej o godz. 11 : 00 pierwszy chrzest. Spotkanie Rady Duszpasterskiej – zwanej Komitetem Budowy Kościoła w kaplicy o godz. 20 : 00.
04.06.1984r. – Złożenie projektu do zatwierdzenia.
10.05.1984r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – I Komunia Święta.
10.06.1984r. – Święto Matki Kościoła – o godz. 18 : 00 poświęcenie placu pod budowę kościoła przez delegata Ks. Biskupa – Ks. Kan. Mieczysława Bochyńskiego.
24.06.1984r. – ogłoszenie że Ks. Biskup zatwierdził tytuł kościoła Wniebowzięcia NMP z odpustem 15 sierpnia.

obraz01

16.07. 1984r. – zatwierdzenie projektu kościoła.
16.07. 1984r. – Rozpoczęcie prac przy budowie kościoła: budynku gospodarczego, toalety, przygotowanie zbrojenia, kopanie fundamentów.
23-28.07.1984r. – Zalewanie fundamentów.
30.07. 1984r. – Rozpoczęcie murowania kościoła.
15.08.1984r. – Pierwszy odpust .Suma odpustowa o 12: 00, którą odprawił Ks. Dziekan Kan. Eugeniusz Sośler z Zaklikowa, a kazanie wygłosił kolega Ks. Tomasza Ks. Wiktor Łapuch z Lublina.
30.09.1984 – Ks. Biskup Ordynariusz Bolesław Pylak Erygował Parafię Rzymskokatolicką Pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Potoku Stanach.
09.09.1984r. – w czasie wszystkich Mszy świętych odczytywano Dekret Ks. Biskupa o utworzeniu parafii.
25. 09. 1984r. – Ks. Biskup podpisał nominację ks. Tomasza na proboszcza Parafii Potok Stany.
30.09.1984r. – Ks. Biskup Ordynariusz Bolesław Pylak o godzinie 16:00 dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła parafialnego.

19- 24.84r. – rozbudowy kaplicy- dobudowano przedsionek z wieżą.
25.11.1984r. – Uroczystość Chrystusa Króla o godz. 16:00 Ks. Dziekan dokonał przewidzianego prawem liturgicznym wprowadzenia Ks. proboszcza.
14- 16.12.84 Pierwsze rekolekcje adwentowe.
16.12.1984r. – Podziękowanie za prace w tym roku przy budowie kaplicy i kościoła. Kościół wybudowano do wysokości naw bocznych a plebanię do ostatniego stropu.

1985
W czasie zimy prace były związane z gromadzeniem i przygotowaniem materiałów budowlanych.
30.03-02.04.85r. – Rekolekcje wielkopostne.
11.04.1985r. – Środa po Wielkanocy – rozpoczęcie dalszych prac przy budowie kościoła – są wykonywane prace ciesielskie i zbrojeniowe.
04.06.1985r. – Ks. Biskup Ordynariusz Bolesław Pylak o 16:00 udzielił Sakramentu Bierzmowania klasom VI, VII i VIII.
14.07.1985r. – I rocznica rozpoczęcia budowy kościoła. Po sumie nabożeństwo dziękczynne, procesja i poświęcenie chorągwi i sztandarów.
15.07.1985r. – Kościół już  zbudowany. Kończymy stropy i rozpoczynamy dach.
15.08.1985r. – Drugi odpust.
16.08-23.12.85r. – Kościół został nakryty, otynkowany, oszalowany, pobielony i zelektryzowany, oraz nagłośniony. Plebania prawie wykończona.
24.12.1885r. – Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do nowego kościoła.
25.12.1985r. – Pasterka w nowym kościele.

1986
25.02.1986r. – Zamieszkanie proboszcza w nowej plebanii.
10.08.1986r. – Przygotowanie do poświecenie nowego kościoła.
15.08.1986r. – Odpust. Ks. Biskup Bolesław Pylak o godz.12:00 odprawił sumę odpustową i dokonał poświęcenia kościoła.
30.08.1986r. – Pożegnanie księdza proboszcza, który otrzymał nominację do Tomaszowa Lubelskiego.

1987
Z woli Księdza Biskupa  Bolesława Pylaka Ordynariusza diecezji lubelskiej proboszczem parafii Potok Stany został Ks. mg. Franciszek Hojnowski.

20.09.1987r. –  września odbył się Uroczysty ingres . Była pogodna niedziela, na której nam przygrywała orkiestra dęta. Wprowadzenia nowego proboszcza dokonał ks. dr. Piotr Tarnowski – dziekan Zaklikowa. Kompleks kościelny świeżo po budowie. Mieszkanie pięknie przygotowane. Kościół i cmentarz natomiast w surowym stanie. Pierwsza inwestycją jaka była to nowy rygiel do głównych drzwi kościoła. Jesienią wykonywano dalsze prace na cmentarzu.

1988
Pierwsza kolęda nowego proboszcza . Wzajemne podpatrywanie. Zima była łagodna.  Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Leon Kuśmierczyk- proboszcz z Modliborzyc. Po Wielkanocy przygotowaliśmy teren na cmentarzu, do grzebania zmarłych. Postawiliśmy krzyż dębowy, ufundowany przez Stanisława Młynarczyka z Dąbrowicy. Jeden z pracujących na cmentarzu, sąsiad kościoła, kawaler Jerzy Kozie, o 20:00 zginą w wypadku motocyklowym. Został pochowany jako pierwszy na nowym cmentarzu 10 kwietnia 1988 roku.
Po Wielkanocy rozpoczęto przygotowania do ogrodzenia kościoła. Zamówiono piaskowiec w Wierzchowiskach. Natomiast społeczność z parafialna zbierała i zwoziła pod kościół głazy różnej wielkości.
Przy kopaniu fundamentów pod ogrodzenie – brak entuzjazmu praca wyduszona, wymuszona.
Zbrojenie fundamentów ogrodzenia wykonali Urbańczykowie-  ojciec z synem z Dąbrowicy i Jan Tupaj z Potoka Stanów.
Zalewanie fundamentów to dzieło prawie dzieci. Ogrodzenie zgodzili się wykonać Jan i Józef Ziołowie, Tadeusz Piotrowski i pomocnik Adam Zarzeczny.
Propozycja położenia posadzki w kościele.
Nawiązano kontakt ze Stanisławem Stecem z Nowin koło Kielc. Zobowiązał się wykonać powierzoną mu prace szybko i solidnie.

1989
W Trzech Króli przybyła ekipa do układania posadzki w kościele- Górale. Zakwaterowani zostali w salce katechetycznej. Początkowo było wszystko w porządku. Później po rozpoznaniu terenu robili swoje. Na Wielkanoc posadzka była gotowa.
Rekolekcje po czwartej niedzieli Wielkiego Postu głosił ks. Jan Mazur z Domu Brata Alberta w Lublinie.
Nasza społeczność parafialna wspomogła darami ubogich.
Pierwsza Komunia Święta 32 dzieci naszej parafii odbyła się 14 maja. Na tą pamiątkę rodzice zakupili drogę krzyżową.

W lipcu tego roku wykonano chodnik wokół naszego kościoła.
Zwieszono bramę żelazną na naszym cmentarzu  parafialnym, a wykonawcami jej byli Jacek Stasiak z zięciem Ryszardem Wielebą wykona ją gratisowo.
Z początkiem września przywiezione zostały trzy dzwony z Przemyśla – Ostrowca, wykonane przez Felczyńskich. Transport zapewnił Wacław Wojciechowski.
Dzwony ufundowali:
1.Wojciechowscy z Kanady.
2. Smotrowie z Koloni Potok Stany I.
3.Józef Skrzypek z USA.

Zamówiono plan dzwonnicy w Boguchwale u inżyniera Mądrakowskiego. Z końcem września rozpoczęto wykopy pod dzwonnicę. Przed zimą zalano fundament – 3 m w głąb, potężne zbrojenia wykonali Urbańczyk i Polnicki.

1990
12.04.1990r. –  święcenia diakonatu otrzymał Bogdan Kudelski.

Wykonanie i zawieszenie bramy ogrodzenia podjęli się
Panowie Stasiak i Wieleba. Nic za to nie żądając.
W pierwszym tygodniu po Wielkanocy rozpoczęto żmudne prace przy budowie dzwonnicy. Podjęli się tego ksiądz z ludźmi bez specjalnego majstra.
15.08.1990r. –  odbył się odpust parafialny. Mszę Święta celebrował ks. płk Piotr Mazurek- jubilat – dawny proboszcz Potoka Wielkiego. Kazanie wygłosił ks. Zygmunt Grabiec proboszcz z Rzeczycy Ziemiańskiej.
Zawieszono dzwony. Ciężar odpowiedzialności wzięli w swoje ręce Waldemar Puzio i Edward Bobin.

Dywonnica

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *