Co to jest modlitwa uwielbienia?

Jest ona całkowicie bezinteresowna, wznosi się do Boga. Wysławia Go dla niego samego, oddając Mu chwałę, nie ze względu na to, co On czyni, lecz dlatego, że On jest.

uw

UWIELBIENIE BOGA NAJWYŻSZEGO

Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,

który czynisz cuda.

Ty jesteś wielki,

Ty jesteś mocny,

Ty jesteś wielki,

Ty jesteś najwyższy,

Ty jesteś Królem wszechmogącym,

Ojcze święty,

Królu nieba i ziemi.

Ty jesteś w Trójcy jedyny

Pan Bóg nad bogami,

Ty jesteś dobro, wszelkie dobro,

najwyższe dobro,

Pan Bóg żywy i prawdziwy.

Ty jesteś miłością, kochaniem;

Ty jesteś mądrością,

Ty jesteś pokorą,

Ty jesteś cierpliwością,

Ty jesteś pięknością,

Ty jesteś łaskawością;

Ty jesteś bezpieczeństwem,

Ty jesteś ukojeniem,

Ty jesteś radością,

Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,

Ty jesteś sprawiedliwością,

Ty jesteś łagodnością,

Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.

Ty jesteś pięknością,

Ty jesteś łaskawością,

Ty jesteś opiekunem,

Ty jesteś stróżem i obrońcom naszym;

Ty jesteś mocą,

Ty jesteś orzeźwieniem.

Ty jesteś nadzieją naszą,

Ty jesteś wiarą naszą,

Ty jesteś miłością naszą,

Ty jesteś całą słodyczą naszą,

Ty jesteś wiecznym życiem naszym:

Wielkim i przedziwnym Panem,

Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

Św. Franciszek z Asyżu