Reguły modlitwy

różaniec

DZIESIĘĆ ZŁOTYCH REGUŁ MODLITWY

1. Planuj modlitwę, nie zostawiaj tego przypadkowi. Dobierz czas i miejsce.

2. Ustal, ile czasu spędzisz, starając się modlić (pięć minut, dziesięć, piętnaście czy pól godziny).

3. Zdecyduj, co zamierzasz robić w czasie modlitwy, na przykład którą modlitwę wybierzesz na powolne i staranne powtarzanie albo który ustęp z Biblii na modlitewne odczytanie. Czasami używaj własnych słów; czasem trwaj w bezruchu i milczeniu. Postępuj zgodnie ze skłonnością.

4. Zawsze zaczynaj, prosząc Ducha Świętego o pomoc w modlitwach. Módl się: „Przyjdź Duchu Święty, naucz mnie, jak się modlić, pomóż mi w tym”.

5. Pamiętaj, że starasz się wejść z kontakt z Osobą, a tą Osobą jest Bóg – Ojciec albo Syn, albo Duch Święty. On chce wejść z Tobą w kontakt.

6. Nie stań się niewolnikiem jednego rodzaju modlitwy. Wybierz taki, który uważasz za najłatwiejszy, ale kiedy ten rodzaj zbyt ciebie obciąża lub nie przynosi pomocy, próbuj innej metody.

7. Nie oczekuj rezultatów.

8. Jeśli coś odciąga twoją uwagę, włącz to w swoją modlitwę.

9. Jeśli zawsze czujesz się oziębły i obojętny w czasie modlitwy, poczytaj jakąś uduchowiona książkę lub broszurę. Artykuł w katolickiej gazecie może stać się pomocny. Religijna lektura jest ważna.

10. Usiłować się modlić jest już modlitwą. Nigdy nie zaniechaj tego usiłowania.

Kard. George Basil Hume