Pismo Święte

NAMIOT SPOTKANIA (por. Wj 33,7-11)

Jest to chwila osobistej modlitwy, w czasie której człowiek rozmawia o wszystkich problemach swego życia z Chrystusem, ” twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem” (Wj 33,11).

Pismo sw

PRZEBIEG NAMIOTU SPOTKANIA

Modlitwa przed rozmyślaniem

Panie, Boże mój! Ty jesteś światłem dla niewidomych i siłą mocnych. Odkryj przede mną tajemnice Twego Słowa. Duchu Święty daj mi głębsze zrozumienie Pisma, gdyż Ty przenikasz głębokości Boga i mojego serca.

lub

Panie Jezu, Ty jesteś światłością świata. Kto idzie za Tobą, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Nie ukrywaj przede mną Twojej mądrości, a ponieważ powiedziałeś: „Jeśli jest ktoś spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7,37), racz mi objawiać swoje tajemnice.

1. Bierz i czytaj

Powoli i uważnie, staraj się znaleźć zdanie, które w szczególny sposób kieruje do ciebie Bóg.

2. Uważnie rozmyślaj

O tym, co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię szczególnie poruszyło.

3. Rozmawiaj z Bogiem

O tym, co ci utkwiło w sercu, rozmawiaj jak przyjaciel z przyjacielem, twarzą w twarz z twoim Bogiem.

4. Wznieś serce swoje ku Bogu

Odpocznij w Bogu, w pokornym oddaniu się Jemu, uwielbiaj Go a przepełniony miłością, raduj się Nim jak dziecko, gdy szuka i odnajduje matkę.

5. Idź i czyń

Z tego spotkania zabierz ze sobą to słowo, które Bóg skierował do ciebie i żyj nim w codzienności. Niech będzie ono twoją drogocenną perłą. Tam gdzie pośle cię Bóg nieś w sobie radość, pokój, miłość…, a przez to będziesz świadczył o Bogu, gdziekolwiek się znajdziesz, bo Jego słowo będzie żywe w tobie, a przez ciebie dla innych.

Modlitwa po rozmyślaniu

Duchu Święty, proszę, natchnieniem swoim uprzedzaj moje działanie, tak bym stał się prawdziwym świadkiem i przyjacielem Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Dobrej Nowiny dla każdego człowieka. Rozpal moje serce pragnieniem ewangelizacji, tak by wszyscy ludzie mogli usłyszeć prawdę Ewangelii.