Author:
• piątek, Kwiecień 21st, 2017
Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• piątek, Kwiecień 21st, 2017
Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• piątek, Kwiecień 21st, 2017
Pieczywo, wędliny, jajka, ciasta, chrzan, sól i baranek na znak zmartwychwstania Chrystusa – to wszystko przynieśliśmy w pięknie przystrojonych koszyczkach do naszej świątyni w Wielką Sobotę. Ks. Proboszcz Józef Rainer pobłogosławił i poświęcił pokarmy. W obrzędzie tym uczestniczyło wielu dorosłych parafian i dzieci. Poświęconymi pokarmami podzielimy się z najbliższymi podczas wielkanocnego śniadania.

Zdjęcia wykonane przez Grzegorza Zarzecznego są w galerii. Zapraszamy.
Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• piątek, Kwiecień 21st, 2017
Wielka Sobota jest czasem oczekiwania i żałobnej ciszy po wielkopiątkowym pogrzebie Pana Jezusa. W tym dniu od godzin rannych trwaliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu, ustawionego w tzw. Grobie Pańskim, symbolizującym miejsce spoczynku ciała Zbawiciela oraz przynosiliśmy do pobłogosławienia pokarmy na wielkanocny stół.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył przybyły do naszej parafii KS. KRYSTIAN LUBIŃSKI. Kapłani, służba liturgiczna i wierni zgromadzili się przed kościołem wokół ogniska przygotowanego przez strażaków. Tu nastąpiło poświęcenie ognia, od którego został zapalony paschał i wszyscy w uroczystej procesji weszli do ogarniętej ciemnością świątyni. Po wezwaniu kapłana: „światło Chrystusa” w kościele zapaliły się wszystkie światła. Rozpoczęła się Liturgia Słowa, a później Liturgia Chrzcielna, podczas której śpiewaliśmy Litanię do Wszystkich Świętych. Po błogosławieństwie wody i odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, pokropieni zostaliśmy święconą wodą. Zakończeniem uroczystości była Liturgia Eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przez Grzegorza Zarzecznego.
Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• piątek, Kwiecień 21st, 2017
Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Pana Jezusa.  Nasze parafialne spotkanie pod krzyżem rozpoczęliśmy nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Następnie w zadumie i ciszy rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku.  Po procesyjnym wejściu w asyście ministrantów Ks. Proboszcz przez chwilę leżał krzyżem przed ołtarzem.

Ewangeliczny przekaz św. Jana Apostoła, naocznego świadka męki i śmierci Pana Jezusa, odczytali lektorzy wraz z Ks. Proboszczem.  Następnie rozbrzmiała przepiękna modlitwa powszechna, obejmująca cały świat. Centralnym i najbardziej uroczystym momentem Liturgii Męki Pańskiej była adoracja krzyża – znaku zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, znaku naszego zbawienia. Kapłan stopniowo odsłaniał ramiona krzyża trzykrotnie śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Każdy z wiernych miał możliwość osobistej adoracji krzyża poprzez podejście, uklęknięcie i z największą czcią ucałowanie ran Chrystusa, w podzięce Zbawicielowi „za męki trud”. Po Komunii Świętej wyruszyła procesja do Grobu Pańskiego. Wystawienie zakrytej białym welonem monstrancji z Panem Jezusem zakończyło Liturgię Męki Pańskiej. Rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w grobie, a strażacy i harcerze pełnili  uroczystą wartę.  Zapraszamy do galerii w wykonaniu Grzegorza Zarzecznego.

Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• piątek, Kwiecień 21st, 2017
Wielki Czwartek to dzień, w  którym rozpoczynamy uroczyste obchody Triduum Paschalnego - tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Tego dnia przybyliśmy do naszej świątyni, aby uczestniczyć w Liturgii Wieczerzy Pańskiej. Dziękowaliśmy za dar Sakramentów Świętych: Eucharystii i Kapłaństwa, które Chrystus ustanowił w Wieczerniku. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele wspólnoty parafialnej złożyli Ks. Proboszczowi życzenia  i wyrazy wdzięczności za opiekę duszpasterską nad naszą wspólnotą parafialną.

Po zakończonej Eucharystii  Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy na pamiątkę modlitwy Jezusa w ogrodzie oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przez Grzegorza Zarzecznego.
Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• piątek, Kwiecień 21st, 2017
25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, przedstawiciele naszej parafii  uczestniczyli  w historycznym wydarzeniu rozpoczęcia III Synodu Diecezji Sandomierskiej, zwołanego pod hasłem: „Aby nieść światło Ewangelii”.

Uroczystość odbyła się w sandomierskiej bazylice katedralnej. Mszę Świętą koncelebrowaną sprawowali: ABP STANISŁAW BUDZIK - METROPOLITA LUBELSKI- PRZEWODNICZĄCY EUCHARYSTII, ABP ADAM SZAL - METROPOLITA PRZEMYSKI, BP KAZIMIERZ GURDA - BISKUP DIECZJI SIEDLECKIEJ, BP KRZYSZTOF NITKIEWICZ - PASTERZ DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ I BP SENIOR -EDWARD FRANKOWSKI..

Na wspólnej modlitwie zgromadzili się członkowie synodu, których stanowią księża diecezjalni, osoby konsekrowane, wierni świeccy oraz wierni przybyli z całej diecezji. Inauguracji prac synodalnych towarzyszyli przedstawiciele władz parlamentarnych, władz samorządowych różnego stopnia przybyłych z terenu diecezji oraz reprezentanci i delegaci grup duszpasterskich i stowarzyszeń katolickich oraz społecznych.

Na początku Mszy Św. Abp Stanisław Budzik życzył zebranym, „aby trzeci synod diecezjalny upływał pod znakiem tajemnicy Wcielenia Boga, który stał się Emanuelem, Bogiem z Nami, chodził naszymi drogami, żył naszym życiem, umarł, aby nas odkupić i zmartwychwstał, aby nas prowadzić do chwały…. Niech Duch Święty, który dokonał w Maryi tego niezwykłego cudu Wcielenia dokonuje także wielkich cudów ewangelizacyjnych podczas trwania tego synodu, który ma charakter duszpasterski. Niech pozwoli złożyć w niej nowy zasiew Ewangelii i przynieść wspaniałe owoce”.

W homilii Ks. Biskup Krzysztof  Nitkiewicz  podkreślił, … „Różne formy uczestnictwa w synodzie oraz modlitwa w jego intencji będą sprzyjały budowaniu wspólnoty i zacieśnianiu braterskich więzi wynikających ze chrztu, na mocy którego wszyscy jesteśmy sobie równi godnością, każdemu przysługują określone prawa, ale są także zadania i obowiązki, które należy wypełniać, służąc sobie nawzajem. Nie ma skuteczniejszego sposobu na ideologie, zjawiska i procesy zagrażające kościelnej i międzyludzkiej jedności. Tym bardziej, że pojawiają się ciągle nowe zarzewia napięć.”…

Biskup wyjaśnił też przyczynę zwołania synodu po 18. latach od zakończenia poprzedniego, któremu przewodniczył Bp Wacław Świerzawski.

Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• piątek, Kwiecień 14th, 2017
zyczenia2
Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• środa, Kwiecień 12th, 2017
„Nie ma na świecie misji piękniejszej i godniejszej niż posługiwanie  w Bożym imieniu, niż głoszenie Słowa Bożego i sakramentalne sprowadzanie Boga na ziemię, oczyszczanie i uwalnianie z grzechów ludzkich serc”

Z okazji Wielkiego Czwartku – pamiątki ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, naszymi ciepłymi myślami i życzeniami otaczamy Drogiego Księdza Proboszcza. Wyrażamy wdzięczność  za trud pracy duszpasterskiej w naszej parafii, za wyciągniętą dłoń, dobre słowo, serdeczność, otwartość.

Życzymy, aby Jezus Chrystus – Najwyższy Kapłan, którego serce miłości i dobroci pełne, umacniał Księdza w pasterskiej posłudze,  dawał moc świadectwu i głoszonemu Słowu Bożemu, a także obdarowywał zdrowiem oraz  ludzką życzliwością i wdzięcznością.

Niech troskliwe ręce Maryi Wniebowziętej z matczyną  czułością wspierają Księdza Proboszcza w każdym dniu pięknej kapłańskiej   drogi.

Szczęść Boże!
Parafianie

Category: Bez kategorii  | Comments off
Author:
• poniedziałek, Kwiecień 10th, 2017
WIELKI CZWARTEK
MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 18.00

WIELKI PIĄTEK
LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 17.00

WIELKI PIĄTEK - ADORACJA PANA JEZUSA
8.00 – 9.00 Dąbrówka
9.00 – 10.00 Dąbrowica
10.00 – 11.00 Popielarnia
11.00 – 12.00 Stany Nowe
12.00 – 13.00 Osinki
13.00 – 14.00 Potok – Stany Kolonia
14.00 – 15.00 Potok – Stany za łąką
15.00 – 16.00 Potok – Stany

WIELKA SOBOTA
LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 18.00
WIELKA SOBOTA - ADORACJA PANA JEZUSA
8.00 – 9.00 Potok – Stany za łąką
10.00 – 11.00 Potok – Stany
11.00 – 12.00 Potok – Stany Kolonia
12.00 – 13.00 Osinki
13.00 – 14.00 Stany Nowe
14.00 – 15.00 Popielarnia
15.00 – 16.00 Dąbrowica
16.00 – 17.00 Dąbrówka

POŚWIĘCENIE POKARMÓW
9.00 – w kościele
9.30 – w kościele
10.00 – Dąbrowica
10.15 - Popielarnia
10.30 - Stany Nowe
10.45 - Osinki
Category: Bez kategorii  | Comments off